ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/การเลือกสี"

โรบอต: เก็บกวาด
โรบอต: เก็บกวาด
โรบอต: เก็บกวาด
บรรทัดที่ 2:
มีวิธีการเลือกสี 3 วิธี ได้แก่ การเลือกสีจาก Foreground/Background, การเลือกสีจากตัวอย่างด้วยเครื่องมือ Color Picker Tool และเลือกสีจาก Palette
 
=== เลือกสีจาก Foreground/Background ===
 
ทำได้โดยการคลิกที่โฟร์กราวนด์ หรือแบคกราวนด์ จะปรากฏหน้าต่าง Change Color ซึ่งเปรียบได้กับจานสีขนาดใหญ่ที่มีสีนับล้านๆ สีให้เราเลือก โดยเลือกตามสเปคตรัมสีที่ปรากฏ หรือตามการกำหนดค่าเป็นตัวเลข ดังนี้
 
 
=== เลือกสีจากเครื่องมือ Color Picker Tool ===
 
เป็นการเลือกสี โดยดึงสีจากสีต้นฉบับมากำหนดเป็นสีของโฟร์กราวน์ หรือแบคกราวน์
บรรทัดที่ 23:
 
 
=== เลือกสีจาก Palette ===
 
เป็นการเลือกสีโฟร์กราวนด์ และเลือกสีแบ็คกราวนด์ โดยการเปิดไดอะล็อก Palette ขึ้นมา ซึ่งจะมีพาเล็ตสีแบบต่างๆ เป็นเหมือนจานสีให้เราเลือกใช้สีจากจานสีนั้นได้
1,838

การแก้ไข