ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/คอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพอย่างไร"

โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
(โรบอต: เก็บกวาด)
 
ภาพที่เก็บในคอมพิวเตอร์นั้น มีวิธีการประมวลผลภาพ 2 แบบแตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรมดังนี้ คือ
 
'''1. การประมวลผลแบบ Vector '''
 
 
เป็นการประมวลผลแบบอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีสีและตำแหน่งของสีที่แน่นอน ฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีการเคลื่อนย้ายที่หรือย่อขยายขนาดของภาพ ภาพจะไม่เสียรูปทรงในเชิงเรขาคณิต ตัวอย่างเช่น รูปการ์ตูน โปรแกรมที่ประมวลผลภาพแบบ Vector ได้แก่ Illustrator, CorelDraw และ Inkscape เป็นต้น
 
'''2. การเก็บและแสดงผลแบบ Bitmap'''
1,838

การแก้ไข