ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/การเลือกสี"

โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
 
<font color ="#ffffff">........</font>มีวิธีการเลือกสี 3 วิธี ได้แก่ การเลือกสีจาก Foreground/Background, การเลือกสีจากตัวอย่างด้วยเครื่องมือ Color Picker Tool และเลือกสีจาก Palette<p>
 
===เลือกสีจาก Foreground/Background===
 
<font color ="#ffffff">........</font>ทำได้โดยการคลิกที่โฟร์กราวนด์ หรือแบคกราวนด์ จะปรากฏหน้าต่าง Change Color ซึ่งเปรียบได้กับจานสีขนาดใหญ่ที่มีสีนับล้านๆ สีให้เราเลือก โดยเลือกตามสเปคตรัมสีที่ปรากฏ หรือตามการกำหนดค่าเป็นตัวเลข ดังนี้<p>
<p>
 
 
===เลือกสีจากเครื่องมือ Color Picker Tool===
 
<font color ="#ffffff">........</font>เป็นการเลือกสี โดยดึงสีจากสีต้นฉบับมากำหนดเป็นสีของโฟร์กราวน์ หรือแบคกราวน์<p>
<p>
 
'''''TIP :'''''<p>
 
<font color ="#ffffff">........</font>''เราสามารถเลือกสีเพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี''<p>
'''''TIP :'''''<p>
'''กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Color Picker Tool'''<p>
 
<font color ="#ffffff">........</font>เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของเครื่องมือ Color Picker Tool ได้ที่ Tool Options ด้านล่างของหน้าต่าง Main Toolbox ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้<p>
 
<p>
<font color ="#ffffff">........</font>''เราสามารถเลือกสีเพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี''<p>
 
'''กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Color Picker Tool'''<p>
 
 
<font color ="#ffffff">........</font>เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของเครื่องมือ Color Picker Tool ได้ที่ Tool Options ด้านล่างของหน้าต่าง Main Toolbox ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้<p>
 
 
===เลือกสีจาก Palette===
<font color ="#ffffff">........</font>เป็นการเลือกสีโฟร์กราวนด์ และเลือกสีแบ็คกราวนด์ โดยการเปิดไดอะล็อก Palette ขึ้นมา ซึ่งจะมีพาเล็ตสีแบบต่างๆ เป็นเหมือนจานสีให้เราเลือกใช้สีจากจานสีนั้นได้<p>
<p>
'''''TIP :'''''<p>
<font color ="#ffffff">........</font>'' เราสามารถเลือกสี เพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี''<p>
 
<font color ="#ffffff">........</font>เป็นการเลือกสีโฟร์กราวนด์ และเลือกสีแบ็คกราวนด์ โดยการเปิดไดอะล็อก Palette ขึ้นมา ซึ่งจะมีพาเล็ตสีแบบต่างๆ เป็นเหมือนจานสีให้เราเลือกใช้สีจากจานสีนั้นได้<p>
[[หมวดหมู่:คู่มือคอมพิวเตอร์]]
 
 
'''''TIP :'''''<p>
 
 
<font color ="#ffffff">........</font>'' เราสามารถเลือกสี เพื่อกำหนดเป็นสีของแบ็คกราวนด์ได้ โดยกดคีย์ <Ctrl> ขณะที่คลิกเลือกสี''<p>
 
 
[[หมวดหมู่:GIMP]]
1,838

การแก้ไข