ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/ความต้องการระบบของ GIMP"

โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
<font color ="#ffffff">........</font>เมื่อทราบถึงความสามารถของโปรแกรมกันแล้ว เรามาเตรียมเครื่องเพื่อติดตั้งโปรแกรมกัน ซึ่ง GIMP เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิก ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง มีหน่วยความจำ RAM และฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควร โดยความต้องการระบบขั้นต่ำของ GIMP มีดังนี้<p>
<p>
 
<font color ="#ffffff">........</font>เมื่อทราบถึงความสามารถของโปรแกรมกันแล้ว เรามาเตรียมเครื่องเพื่อติดตั้งโปรแกรมกัน ซึ่ง GIMP เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิก ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง มีหน่วยความจำ RAM และฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควร โดยความต้องการระบบขั้นต่ำของ GIMP มีดังนี้<p>
[[หมวดหมู่:คู่มือคอมพิวเตอร์]]
 
 
[[หมวดหมู่:GIMP]]
1,838

การแก้ไข