ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/ความต้องการระบบของ GIMP"

(Nullzerobot ย้ายหน้า ความต้องการระบบของ GIMP ไปยัง GIMP/ความต้องการระบบของ GIMP: โรบอต: เปลี่ยนชื่อบทควา...)
<font color ="#ffffff">........</font>เมื่อทราบถึงความสามารถของโปรแกรมกันแล้ว เรามาเตรียมเครื่องเพื่อติดตั้งโปรแกรมกัน ซึ่ง GIMP เป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิก ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง มีหน่วยความจำ RAM และฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างมากพอสมควร โดยความต้องการระบบขั้นต่ำของ GIMP มีดังนี้<p>
<p>
 
[[หมวดหมู่:คู่มือคอมพิวเตอร์]]
767

การแก้ไข