ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/ความต้องการระบบของ GIMP"

Nullzerobot ย้ายหน้า ความต้องการระบบของ GIMP ไปยัง GIMP/ความต้องการระบบของ GIMP: โรบอต: เปลี่ยนชื่อบทควา...
(ลบภาพ "Gimp_training10.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Abigor เพราะ Mass removal of pages added by Bog - Copyvios, containing windows parts, no source, no license, no nothing -)
(Nullzerobot ย้ายหน้า ความต้องการระบบของ GIMP ไปยัง GIMP/ความต้องการระบบของ GIMP: โรบอต: เปลี่ยนชื่อบทควา...)
1,838

การแก้ไข