ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก"

Nullzerobot ย้ายหน้า GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก ไปยัง GIMP/GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก: โรบอต: เปลี่ยนช...
(ลบภาพ "Gimp_training5.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Abigor เพราะ Mass removal of pages added by Bog - Copyvios, containing windows parts, no source, no license, no nothing -)
(Nullzerobot ย้ายหน้า GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก ไปยัง GIMP/GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก: โรบอต: เปลี่ยนช...)
1,838

การแก้ไข