ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

 
:"ฉันไปโตเกียว"
:watashi wa toukyou e ikuikimasu
:วะตะชิ วะ โตเกียว เอะ อิคุอิคิมัส
 
*เราใช้ คำช่วย"เอะ" วางหลังคำว่า"โตเกียว" เพื่อบอกว่า โตเกียว เป็นจุดหมายปลายทาง
4

การแก้ไข