ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ"