ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เนื่องจากคำว่า '''หนังสือ''' หรือ '''textbook''' สามารถตีความได้กว้างมาก, หน้านี้จึงมีขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นว่า เนื้อหาประเภทไหน เป็นสิ่งที่ยอมให้มีได้ในวิกิตำรา
 
ตัวอย่างเช่น, ''ผลงานของสุนทรภู่'' อาจจะนับว่าเป็น หนังสือ หรือ งานประพันธ์ได้, แต่ไม่นับว่าเป็นเนื้อหาที่ควรอยู่ในวิกิตำรา
 
=== วิกิตำราควรมีอะไร ===
วิกิตำรา มีไว้สำหรับ ตำราเรียน, ตำราอธิบายประกอบ, ตำราคำแนะนำหรือสอนวิธีใช้, และ คู่มือต่างๆ
 
โดยทั่วไปแล้ว, นวนิยาย ต่างๆ ไม่ควรรวมอยู่ในวิกิตำรา, เนื่องจากไม่ได้มีเนื้อหาเชิงการเรียนการสอนแต่อย่างใด
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นวนิยายจะไม่ใช่วิกิตำรา, แต่ก็อาจนำมาใช้ประกอบการสอนในวิกิตำราได้
 
==ลองตรวจสอบดูว่าอะไรที่ไม่ใช่วิกิตำรา==