ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาโบราณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'ในความคิดของนักปรัชญามี ๒ ระดับคือ ปัญหาระดับส...')
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในความคิดของนักปรัชญามี 2 ระดับคือ ปัญหาระดับสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอด และปัญหาระดับปัญญาเกิดจากการตรึกตรองจนเห็นคำถาม ตอบสนองด้วยคำตอบที่มาจากปัญญาเช่นกัน อาจจะมีสัญชาตญาณทำการควบคู่มาด้วย ถ้าถูกครอบงำโดยสัญชาตญาณก็จะอยู่แค่ระดับสัญชาตญาณ จึงสรุปได้ว่า ปรัชญามีมาพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่ยังไม่รู้จักใช้ภาษา และวิวัฒนาการเรื่อยมา ด้วยเหตุที่ชาวกรีกได้จัดทำเรื่องนี้ไว้อย่างเป็นระบบ จึงได้รับเกียรติเป็นปัญญาชนชาติแรก
 
 
* <big>อภิปรัชญาของเพอแทกเกอเริส(Pythagoras ก.ค.ศ.580-500)</big> เสนอความคิดว่า ความเป็นจริงอันติมะคือ กฎคณิตศาสตร์ที่สามารถแถลงออกมาเป็นตัวเลข ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นไปตามกฎคณิตศาตร์ ไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆ การจะรู้กฎเกณฑ์ก็ต้องฝึกฝนตนและเล่าเรียน
 
== อ้างอิง ==
บรรณานุกรม: กีรติ บุญเจือ, “เริ่มรู้จักปรัชญา” เล่มต้น ในชุด ปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๔๖
 
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
 
 
บรรณานุกรม: กีรติ บุญเจือ, “เริ่มรู้จักปรัชญา” เล่มต้น ในชุด ปรัชญาและศาสนาเซนต์จอห์น, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ๒๕๔๖