ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญานวยุค"

เพิ่มขึ้น 55,118 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'กระบวนทรรศน์ที่ 4 กระบวนทรรศน์นวยุค (Modern paradigm) การค้...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'กระบวนทรรศน์ที่ 4 กระบวนทรรศน์นวยุค (Modern paradigm) การค้...')
(ไม่แตกต่าง)
42

การแก้ไข