ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาโบราณ"

เพิ่มขึ้น 15,548 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'ในความคิดของนักปรัชญามี ๒ ระดับคือ ปัญหาระดับส...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'ในความคิดของนักปรัชญามี ๒ ระดับคือ ปัญหาระดับส...')
(ไม่แตกต่าง)
42

การแก้ไข