ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาดึกดำบรรพ์"

หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'คำถามเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์ได้อย่างไร หลา...'
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'คำถามเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์ได้อย่างไร หลา...')
(ไม่แตกต่าง)
42

การแก้ไข