ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ระดับการพัฒนา"

Image has been superseded
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Image has been superseded)
!colspan=5 style="background-color: #bfffbf; text-align: center;"|[[Wikibooks:ระดับการพัฒนา|ระดับการพัฒนาวิกิตำรา]]
|-
|style="border-right: 1px solid #CCCCCC; padding: 0px 3px;"| เนื้อหาน้อย: [[ImageFile:00%.pngsvg]]
|style="border-right: 1px solid #CCCCCC; padding: 0px 3px;"| กำลังพัฒนาเนื้อหา: [[Image:25%.png]]
|style="border-right: 1px solid #CCCCCC; padding: 0px 3px;"| เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: [[Image:50%.png]]
2

การแก้ไข