ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

ย้อนการแก้ไขรุ่น 13778 โดย 180.180.1.195 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขรุ่น 13778 โดย 180.180.1.195 (พูดคุย))
{{ระดับ|00%|20 เม.ย. 2549}}
== บทนำ ==
สวยอ่ะ
วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors) และวงจร RLC
 
== สารบัญ ==
7,210

การแก้ไข