ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/วิทยาการคอมพิวเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ขอต้อนรับสู่ ชั้นหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในชั้นหนังสือนี้ คุณจะได้พบหนังสือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหมวดต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การออกแบบซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม คุณสามารถเลือกหนังสือจาก [[ชั้นหนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์]] เพื่อศึกษาหาความรู้ได้ตามต้องการ
 
== หัวข้อทั่วไป ==
 
วิกิตำราที่มีอยู่:
* [[วิทยาการคอมพิวเตอร์​กับ​หลักสูตรการศึกษา​ใน​ประ​เทศนอร์​เวย์]]
 
== ทฤษฎี ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
* [[วิทยาการคอมพิวเตอร์:โครงสร้างข้อมูล|โครงสร้างข้อมูล]] {{ระดับ|00%|16 ธ.ค. 2548}}
* [[ภาพคอม (computer graphics 电脑画)]]
 
== ระบบเครือข่าย ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
* [[การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)]]
* [[เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)]]
 
== การเขียนโปรแกรม ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
* [[How to Think Like a Computer Scientist]] {{ระดับ|00%|10 ก.พ. 2550}}
* [[How to Think Like a Computer Scientist Java Version]] {{ระดับ|00%|5 มิ.ย. 2550}}
 
== ภาษาคอมพิวเตอร์ ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
* [[ภาษาพีเอชพี]] {{ระดับ|25%|13 พ.ค. 2552}}
* [[Java]] {{ระดับ|00%|11 ก.ย. 2548}}
* [[CakePHP]] {{ระดับ|00%|28 มิ.ย. 2552}}
 
== ปัญญาประดิษฐ์ ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
(ไม่มี)
 
== การออกแบบซอฟต์แวร์ ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
* [[การออกแบบซอฟต์แวร์]]
* [[กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์]]
 
== ระบบฮาร์ดแวร์ ==
วิกิตำราที่มีอยู่:
* [[สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)]]