ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระดับ|00%|20 เม.ย. 2549}}
== บทนำ ==
วิกิตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาบางส่วนของทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน การวิเคราะห์วงจร และการออกแบบวงจร คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้าในระดับปริญญาตรีที่เริ่มศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อนุกลวงจรแบบ passive เฟเซอร์ (phasors) และวงจร RLC {{โครงส่วน}}
 
== สารบัญ ==
 
=== บทที่ 2: การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน (Resistive Circuit Analysis) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน |การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน/กฎของเคอร์ชอฟ |กฎของเคอร์ชอฟ (Kirchoff's Current and Voltage Law)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ออปแอมป์ | ออปแอมป์ (Op Amps)]]
 
=== บทที่ 3: อนุกลวงจรประเภทเก็บพลังงาน (Energy Storage Elements) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน|อนุกรมวงจรประเภทเก็บพลังงาน(Energy Storage Elements)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/อนุกรมวงจรแบบเก็บพลังงาน/ตัวเก็บประจุ |ตัวเก็บประจุ (Capacitors)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ความเหนี่ยวนำร่วม|ความเหนี่ยวนำร่วม (Mutual Inductance)]]
 
=== บทที่ 4: แหล่งกำเนิดแบบ Sine (Sinusoidal Sources) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine|แหล่งกำเนิดแบบ Sine]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/แหล่งกำเนิดแบบ Sine/Steady-State Response|Steady-State Response]]
 
=== บทที่ 5: การแปลงลาปลาซ และฟูเรียร์ (Laplace and Fourier Transforms) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ| การแปลงลาปลาซ (Laplace Transform)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/การแปลงลาปลาซ/Transfer Functions|Transfer Functions]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Bode Plots/Bode Analysis|Bode Analysis]]
 
=== ภาคผนวก (Appendices) ===
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Circuit Functions|Circuit Functions]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/Phasor Arithmetic|Phasor Arithmetic]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/เดซิเบล|เดซิเบล (Decibels)]]
 
=== เอกสารอ้างอิง ===
== อ่านเพิ่มเติม ==
=== วิกิตำราภาษาอังกฤษ ===
* [http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Theory Wikibooks Circuit Theory]
 
=== เอกสารอ้างอิง ===
* Horowitz and Hill, ''The Art of Electronics'', Second Edition, Cambridge University Press, 1989. ISBN 0521370957
* US Navy, ''Basic Electrity'', Dover, 1970. ISBN 0486209733
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมศาสตร์]]
{{โครง}}
 
[[en:Circuit Theory]]