ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 157:
ในภาษาเยอรมันมีพยัญชนะทั้งหมด 21 ตัว ส่วนสระ มีทั้งสระเดี่ยวและสระผสม
 
{| classborder="wikitable1" style="text-align:center; width:200px; height:200px"
|+ พยัญชนะ
|-
บรรทัดที่ 250:
| Tür (เทือรฺ) -ประตู<br/>für (เฟือรฺ) -สำหรับ
|}
 
== ตัวอักษรผสม ==
{| border="1" style="text-align:center"
|+ อักษรผสม
! ตัวอักษร !! การออกเสียง !! ตัวอย่างคำ
|-
! ch
| คช
| nach (นาค) -หลังจาก
|-
! ck
|
|
|-
! tz
| ท-ซ
|
|-
! dt
| ด-ท
| Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง
|-
! st
| ชท (เมื่ออยู่ต้นคำ)<br/>สทฺ (เมื่ออยู่ท้ายคำ)
| Stadt (ชทัดทฺ) -เมือง<br/>machst (มาคสทฺ) -ทำ
|-
! sp
| ชพ (เมื่ออยู่ต้นคำ)
| Sprache (ชพราเคอะ) -ภาษา
|-
! sch
| ช
| Schule (ชูเลอะ) -โรงเรียน
|-
! tsch, zsch, tzsch
| ทช, ซช, ทซ
|
|-
! ph
| ฟ
|
|-
! pf
| พฟ
| Pflanze (พ ฟลันเซอะ) -พืช
|-
! qu
| คว
| bequem (เบเควม) -สะดวกสบาย
|}
 
 
[[หมวดหมู่:ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์|ตัวอักษรและการออกเสียง]]
336

การแก้ไข