ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! ß
| เอสเซ็ท
|}
 
== พยัญชนะและสระ ==
ในภาษาเยอรมันมีพยัญชนะทั้งหมด 21 ตัว ส่วนสระ มีทั้งสระเดี่ยวและสระผสม
 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:200px; height:200px"
|+ พยัญชนะ
|-
! ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ || B || C || D || F || G || H || J || K || L || M || N || P || Q || R || S || T || V || W || X || Y || Z
|-
! ตัวอักษรพิมพ์เล็ก || b || c || d || f || g || h || j || k || l || m || n || p || q || r || s || t || v || w || x || y || z
|}
 
{| border="1" style="text-align:center"
|+ สระเดี่ยว
! สระ !! การออกเสียง !! ตัวอย่างคำ
|-
! a
| อา
| Mann (มัน) -ผู้ชาย<br/>Vater (ฟาแทรฺ) -พ่อ
|-
! e
| เอ
| sehen (เซเฮน) -ดู<br/>es (เอส) -มัน
|-
! i
| อี
| Kino (คีโน) -โรงภาพยนตร์<br/>in (อิน) -ใน
|-
! o
| โอ
| von (ฟอน) -ของ<br/>oft (อ้อฟทฺ) -บ่อย
|-
! u
| อู
| gut (กู๊ท) -ดี<br/>Unkel (อุนเคิล) -ลุง
|}
 
{| border="1" style="text-align:center"
|+ สระผสม
! สระ !! การออกเสียง !! ตัวอย่างคำ
|-
! ä
| แอะ, แอ
| Bär (แบรฺ) -หมี<br/>Männer (แมนเนอรฺ) -ผู้ชาย (หลายคน)
|-
! ö
| เออ, เออะ
| schön (เชิน) -สวย<br/>Öl (เอิล) -น้ำมัน
|-
! ü
| อื, อึ
| fünf (ฟึนฟฺ) -ห้า<br/>Bücher (บื๊อแชรฺ) -หนังสือ (หลายเล่ม)
|-
! ai
| ไอ
| Mai (ไม) -พฤษภาคม
|-
! ei
| ไอ
| eins (ไอนสฺ) -หนึ่ง<br/>bei (ไบ) -กับ
|-
! au
| เอา
| Haus (เฮาสฺ) -บ้าน<br/>Frau (เฟรา) -นาง, ผู้หญิง
|-
! äu
| ออย
| Fräulein (ฟรอยไลนฺ) -นางสาว<br/>Häuser (ฮ้อยแซรฺ) -บ้าน (หลายหลัง)
|-
! eu
| ออย
| neu (นอย) -ใหม่<br/>Freund (ฟรอยดฺ) -เพื่อน
|-
! ie
| อี
| Sie (ซี) -ท่าน, คุณ<br/>Wien (วีน) -เวียนนา
|-
! er
| แอรฺ
| Herr (แฮรฺ) -นาย<br/>wer (แวรฺ) -ใคร
|-
! ir
| เอียรฺ
| Bier (เบียรฺ) -เบียร์<br/>wir (เวียรฺ) -พวกเรา
|-
! ier
| เอียรฺ
| hier (เฮียรฺ) -ที่นี่
|-
! ur
| อัวรฺ
| Uhr (อัวรฺ) -นาฬิกา<br/>nur (นัวรฺ) -เพียงแค่, เฉพาะ
|-
! ür
| เอือรฺ
| Tür (เทือรฺ) -ประตู<br/>für (เฟือรฺ) -สำหรับ
|}
 
325

การแก้ไข