ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเยอรมัน/ไวยากรณ์/ตัวอักษรและการออกเสียง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| border="1" style="text-align:center"
|+ ตัวอักษรปกติ
! ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ !! ตัวอักษรพิมพ์เล็ก !! การออกเสียง !! เสียงเทียบในภาษาไทย
|-
! A
325

การแก้ไข