น้ำตาลปึก/วิธีทำแบบพิมพ์

แบบพิมพ์ ในการทำน้ำตาลโตนดนั้น สามารถทำแม่พิมพ์เพื่อที่จะทำให้น้ำตาลเป็นปึกได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. การขุดดินบริเวณข้างบนเตาต้มน้ำตาล เป็นวงๆ ลึกประมาณ 1.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9-10 เซนติเมตร

เพื่อให้ง่ายสำหรับในการทำปึกน้ำตาล

  1. การเอาตอกไม้ไผ่ขดกันทำเป็นวงกลม แล้วเอาผ้าขาว หรือผ้าด้ายดิบมารอง แล้วก็หยอดน้ำตาลที่เคี่ยวเสร็จแล้วเพื่อทำปึกน้ำตาลได้เลย
  2. การรอน้ำตาลที่หยอดเพื่อทำปึกน้ำตาล จะต้องรอจนกว่า น้ำตาลจะแข็งได้ที่ไม่แฉะ หรือหลวจนเกินไป