เปิดเมนูหลัก
w
วิกิพีเดียภาษาไทย มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้

ชวเลข (shorthand) เป็นวิธีการเขียนข้อความอย่างย่อด้วยสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนหรือการจดบันทึก เปรียบได้กับคำพูดของคน

สารบัญแก้ไข