ภาษาญี่ปุ่น/คันจิ

< ภาษาญี่ปุ่น(เปลี่ยนทางจาก คันจิ)

คันจิ คืออักษรจีนซึ่งภาษาญี่ปุ่นได้นำเข้ามาใช้เเทนคำในภาษาญี่ปุ่น​ เพื่อเพิ่มความสวยงามของภาษา​ให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น