คอนกรีตเทคโนโลยี

บทนำ (Introduction)แก้ไข

บทนำแก้ไข

ประวัติคอนกรีตแก้ไข

วิธีการนี้จะทำให้คอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสะพานและทางยกระดับ นิยมใช้คอนกรีตอัดแรง คอนกรีต จะมีสัดส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย ต่อหิน ดังนี้

ส่วนประกอบของคอนกรีตแก้ไข

--ธนบูลย์ เอกตาแสง (พูดคุย) 01:00, 26 พฤษภาคม 2557 (ICT)== ปูนซีเมนต์ (Cement) ==

บทนำแก้ไข

ประวัติปูนซีเมนต์แก้ไข

ปูนซีเมนต์ธรรมชาติเป็นหินพอซโชลานา ซึ่งชาวโรมันได้ค้นพบและใช้ในงานผสมคอนกรีต ทำให้ชาวโรมันสามารถสร้างอาคารใหญ่ๆ หรือช่วงกว้างๆ ได้คงทนถาวร

การกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แก้ไข

ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นแก้ไข

การทดสอบปูนซีเมนต์แก้ไข

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แก้ไข

มี5 ประเภท ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ตราพญานาคเศียรเดียว ตราเพชร ตราพญานาค 7 เศียร และตราปลาฉลาม

ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษแก้ไข

วัสดุปอซโซลานแก้ไข

  1. 2 วัสดุปอซโซลาน ( Pozzolan ) เป็นสารผสมเพิ่มแบบแร่ธาตุ ( Mineral Admixture ) ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุที่สำคัญเหมือนปูนซีเมนต์ เช่น ซิลิกา (SiO 2 ) และ อลูมิน่า (Al2O3)

ในปัจจุบันวัสดุปอซโซลานที่นำมาผสมกับผงซีเมนต์มีมากมาย เช่น ดินเหนียว ดินดาน ผงถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าลอย แต่ที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดคือ เถ้าลอย( Fly Ash ) ที่ได้จากเตาเผาของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะมีปริมาณมากและเมื่อนำมาผสมกับซีเมนต์เพสต์แล้วมีคุณสมบัติด้านรับแรงอัดได้สูงขึ้น โดยสัดส่วนของปอซโซลานที่ใช้ควรอยู่ระหว่าง 15 – 50 % ของน้ำหนักของปูนซีเมนต์ทั้งหมด โดยประโยชน์ที่นำวัสดุปอซโซลานมาผสมมีดังนี้

  1. ทำให้คอนกรีตมีการขยายตัวน้อย มีความทึบน้ำสูง
  2. ให้ความร้อนในการทำปฏิกิริยากับน้ำต่ำเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาจึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา
  3. มีอัตราการพัฒนาแรงอัดช้าเนื่องจากทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างช้าๆ แต่ให้แรงอัดในระยะหลังเท่ากันหรืออาจมากว่าเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา โดยบ่มชื้นให้นานกว่าปกติ
  4. ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารประกอบผงซัลเฟตได้ดีอีกด้วย

มวลรวม (Aggregate)แก้ไข

บทนำแก้ไข

การจำแนกมวลรวมแก้ไข

คุณสมบัติของมวลรวมและการทดสอบแก้ไข

น้ำ (Water)แก้ไข

บทนำแก้ไข

คุณสมบัติและการทดสอบแก้ไข

สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical Admixtures)แก้ไข

บทนำแก้ไข

Dispersing Admixturesแก้ไข

Retarding Admixturesแก้ไข

สารหน่วงแก้ไข

คือสารเคมีที่ใช้ในการหน่วงการก่อตัวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำลังของคอนกรีตในระยะยาว พบมากใน

งานก่อสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (ที่มีผลให้ปฏิกริยาไฮเดรชันของคอนกรีตถูกเร่งเร็วขึ้นทางอ้อม ทำให้สูญเสียความสามารถในการเทเร็วขึ้น)

งานก่อสร้างที่ต้องขนส่งคอนกรีตไกล

งานก่อสร้างคอนกรีตหลา (Mass Concrete)

งานถนน

สารหน่วงตามธรรมชาติคือ น้ำตาล

Accelerating Admixturesแก้ไข

Air-entraining Admixturesแก้ไข

Special Admixturesแก้ไข

วัสดุผสมเพิ่ม (Mineral Admixtures)แก้ไข

บทนำแก้ไข

วัสดุปอซโซลานแก้ไข

คอนกรีตสด (Fresh Concrete)แก้ไข

บทนำแก้ไข

คุณสมบัติและการทดสอบแก้ไข

การเทและการอัดแน่นแก้ไข

ภาคผนวก(Appendices)แก้ไข

อ่านเพิ่มเติม (Further Reading)แก้ไข

วิกิตำราภาษาอังกฤษแก้ไข

เอกสารอ้างอิง (References)แก้ไข