ขั้นตอนวิธี/ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ

ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ (Greedy Algorithm)

Greedy Algorithms หาคำตอบโดยเลือกทางที่ดีที่สุดที่พบได้ในขณะนั้นเพื่อให้ได้คำตอบ ที่ดีที่สุด Greedy Algorithms ไม่สามารถหาคำตอบของปัญหาที่ดีที่สุดได้เสมอไป แต่ใน หลาย ๆ กรณี Greedy Algorithms สามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหานั้น ๆ ได้

สารบัญแก้ไข