ลูกคิด

การใช้ลูกคิดจีน

แก้ไข

ปกติลูกคิดจีนจะประกอบด้วย ลูกกลม 2 กลุ่มด้วยกันคือ

1 กลุ่มบนจะมี 2 ลูก จะแทนค่าเป็นลูกละ 5

2 กลุ่มล่างจะมี 5 ลูก จะแทนค่าเป็นลูกละ 1

ส่วนจำนวนแถวแต่ละแถวจะแทนหลักหน่วย,สิบ,ร้อย,พัน,หมื่น,... ก็แล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะใช้หลักใดแทนค่าหลักหน่วย หลักถัดไปก็จะแทนหลักสิบ ไปเรื่อยๆ การเริ่มต้น จะดันลูกกลมกลุ่มบนให้ติดข้างบน และกลุ่มล่างให้ติดข้างล่าง พอตอนจะเติมตัวเลขเช่น 2 ก็จะดีดลูกกลมกลุ่มล่างขึ้นมา 2 ลูก การคำนวณพอเติมตัวเลขครบ 5 ก็จะดีดกลุ่มบนลงมา 1 ลูกและดีดกลุ่มล่างลงติดขอบล่าง ถ้าครบหลักสิบ หรือหลักถัดไป ก็จะดีดลูกกลมของหลักถัดไปมาแทน และดีดหลักที่ใช้อยู่ติดขอบบนและล่าง

ถ้าดูจากในรูปจะอ่านค่าได้ 37,925