การเดิน เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง การออกกำลังกายด้วยการเดิน ขึ้นอยู่กับตนเอง และความมุ่งหวังต่อความเริงรื่น เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสมาชิกสโมสรสุขภาพ และการเดินขึ้นอยู่กับความต้องการ โดยที่ไม่ต้องอาศัยการพิจารณาต่ออุปกรณ์ราคาแพง หากมีบรรยากาศและทางเดินที่เพียงพอ การเดินคือการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม และการเดินเหมาะสมกับสภาพร่างกายตามปกติของทุกคน การเดินมีผลดีต่อสุขภาพกาย และใจ ทุกคนควรจะเริ่มการเดิน แบบใดก็ได้ อยู่ที่ความพอใจและความถนัด

 • การเดินตามปกติกาย และใจ
 • การเดินผสมผสานเพื่อฝึกใจ และกาย
 • การเดินเร็วเพื่อการออกกำลังกาย[1]

 • ขั้นตอนก่อนการเดิน[2]
การเดินเร็วและการวิ่งเหยาะในการกีฬา

 1. ยืดเส้นยืดสายก่อนออกเดิน จะช่วยใหกล้ามเนื้อและข้อต่อเกิดความพร้อม ทำข้างละ 3 นาทีช้าๆ ค้างไว้ท่าละ20 ถึง 30 วินาทีอย่ากระชาก
 2. ยืดกล้ามเนื้อน่อง วางเท้าข้างหนึ่งบนพื้นเยื้องไปด้านหลัง งอเข่าที่อยู่ด้านหน้าลงให้หัวเข่าทั้งสองข้างชี้ไปข้างหน้าเสมอ แล้วทำซ้ำโดยงอเข่าที่อยู่ด้านหลังเล็กน้อย
 3. อบอุ่นร่างกายโดยการเดินช้าๆเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อให้หัวใจค่อยๆเต้นเร็วขึ้น หลังจากนั้นจึงเดินเร็วๆเป็นเวลา 20-45 นาที

 • ขั้นตอนหลังการเดิน[2]

 1. หลังการเดินออกกำลังกายควรยืดตัวให้ตรง ก้าวยาวๆ และแกว่งแขนตามสบาย ก่อนจะหยุดควรเดินให้ช้าลงเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้หัวใจค่อยๆเต้นช้าลงอย่างปลอดภัย
 2. ยืดเส้นยืดสายหลังการเดิน ขณะที่กล้ามเนื้อยังอุ่นอยู่จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บ ปวดเมื่อย และยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย ให้เหมือนก่อนเริ่นต้นการออกกำลังกายแล้วเพิ่มท่าต่อไป
 3. ยืดสีข้าง ยื่นมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอียงตัวไปทางด้านข้าง จัดให้สะโพกอยู่นิ่ง ไหล่ตรง งอเข่าเล็กน้อย

 • การเดินด้วยวิธีจงกรม[3]

การเดินจงกรม เป็นวิธีการเดินเพื่อปฏิบัติธรรม และเพื่อเจริญและแสดงความงามทางศาสนา มีผลดีต่อทั้งร่างกาย และจิตใจ ประโยชน์ของการเดินจงกรม มีด้วยกัน 5 ประการ ตามที่บันทึกไว้ คือ

 1. อดทนต่อการเดินทางไกล
 2. อดทนต่อความเพียร
 3. มีอาพาธน้อย
 4. อาหารที่ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดี
 5. สมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน

การเดินทางไกลเพื่อฝึกจิตใจ
 • วิธีเดินจงกรม[3][4]

 1. ให้กำหนดเส้นทางเดินจากระยะต้นไม้ 2 ต้น หรือเครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ห่างกันราว 14-16 เมตร (20-30 ก้าว)
 2. จากนั้นตั้งใจเดินกลับไปกลับมา โดยมีสติสัมปชัญญะในอิริยาบถแห่งการเดินนั้น
 3. ทำความรู้สึกในขณะเดินจงกรม ให้มีความรู้สึกในอารมณ์นั้นไปเรื่อย ๆ ถ้าใจเกิดฟุ้งซ่านหรือเหนื่อยก็หยุด
 4. กำหนดจิตให้นิ่ง กำหนดลมหายใจให้สบาย เมื่อสบายพอสมควรแล้ว ก็ทำความรู้สึกกำหนดการเดิน
 5. ให้มีความรู้ตัวอยู่เรื่อย ๆ ระวังและให้มีสติติดต่อ

การเล่นกอล์ฟหรือการเล่นเทนนิสเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ดี แต่การเดินออกกำลังกาย ก็เป็นการรับประกันได้ว่า เราจะอยู่กับตนเองได้อย่างเริงรื่น แม้ในยามไม่มีใคร ทั้งการเดินออกกำลังกายก็กระทำได้อย่างง่ายดายและมีประโยชน์มาก[2]

ข้อมูลการเดิน
แก้ไข

ดูเพิ่ม

แก้ไข