การสูญหายของข้อมูล

ข้อมูลหาย คือ การที่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์การจัดเก็บของท่านไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกต่อไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ลักษณะโดยทั่วไปในการสูญหายของข้อมูลมีดังนี้

  • ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบการทำงานหรือข้อมูลสำรองของคอมพิวเตอร์หรือได้
  • การลบไฟล์ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ หรือการเขียนข้อมูลทับโครงสร้างของเครือข่าย
  • ไฟล์เกิดความเสียหายเนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบปฏิบัติการหรือได้รับ

สาเหตุอื่นๆมาจาก การสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากระบบหรือการกระทำของมนุษย์ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงการล้มเหลวของอุปกรณ์เหล่านั้น มนุษย์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลเสียหาย

ไม่ว่าจะเป็นการ ลบข้อมูลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หรือแม้แต่การเขียนข้อมูลอื่นๆแทนที่ไป ความเสียหายจากไวรัส ทำให้ระบบปฎิบัติการหรือซอฟแวร์มีความผิดเพี้ยน หรือแม้แต่การอัพเกรดที่ล้มเหลวก็อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป ก็เป็นสาเหตุของการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการสูญเสียพลังงาน หรือการรั่วไหลของพลังงาน ความร้อนที่สูงเกินไป การปล่อยไฟฟ้าสถิต และความเสียหายทางกายภาพอื่นๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือสื่อใดๆก็ตาม