กระบอกใส่น้ำตาล

กระบอกใส่น้ำตาล

กระบอกใส่น้ำตาล นั้นทำมาจาก ไม่ไผ่สีสุก มีเอาไว้เพื่อรองรับน้ำตาลจากงวงตาล เพื่อนำมากรองและเคี่ยวอีกทีเพื่อจะทำน้ำตาลโตนด กระบอกน้ำตาลจะมีความกว้างของกระบอก ประมาณ 3-3.5 นิ้ว มีความยาวของกระบอกประมาณ 15 - 20 นิ้ว แล้วเจาะรูบริเวณปากกระบอกน้ำตาลเพื่อเอาเชือกร้อยเพื่อสามารถแขวนกับตาล ซึ่งเอาไว้รองรับน้ำตาลจากงวงตาลหรือจั่น